Helge Å (Knislingebygden)

Att fiska i Östra Göinge Kommun är inte särskilt svårt när det gäller att finna fiskevatten. Ett av dem är Helge Å som erbjuder ett mycket bra fiske. Helgeån rinner ut från Osbysjön och kommer in i Östra Göinge Kommun strax norr om Östanå och rinner ut vid Hanaskog. Det område som jag personligen känner bäst till är från Emsfors kraftverk ner till Hanaskog. Sträckan är dock obruten från Knislinge kraftverk så att man kan ta sig ända ner till Torsebro. Mellan Knislinge och Hanaskog rinner Almaån ut i Helgeån. Bivarödsån är också den ett biflöde till Helgeån och rinner ut i densamma söder om Hanaskog.

Fiskarter: Abborre, braxen, gös, gädda, mört, löja, sutare, ål och öring.

Fisketips:
Området är känt för ett bra gösfiske men även abborr- och gäddfisket är aktat. Även havsöring och lax lär kunna leta sig ända upp till kraftverket i centrala Knislinge då den kan passera kraftverket i Torsebro. Några fångstrapporter har jag inte gällande lax men havsöring vet jag flera stycken som har tagit. Själv har jag en liten plasteka i ån, i varje fall under de perioder den inte blir stulen så att jag får införskaffa mig en ny men åarna är perfekta för fiske utan båt. Gösfisket har jag personligen inte utmanat än så länge men jag kommer att göra det vad det lider. Jag har dock vänner som tagit gös på både 6 och 7 kg och gösfisket är, som sagt, mycket bra. Metoderna har handlat om såväl mete med dött/levande agn under nattetid som trolling med wobbler i skymningen. Almaån erbjuder vidare ett av landets ledande fisken efter Färna

Tidigare så fiskades det ål i åsystemet men det är nu endast tillåtet om det finns minst 3 kraftverk mellan havet och den aktuella sträckan om jag har tolkat lagen rätt. Detta skulle innebära att man nu endast får fiska ål norr om Emsfors kraftverk (norr om Knislinge) och vidare just norrut. Hur fisket efter ål är där har jag föga kännedom om.


 

Välkommen hit!


Tillbaka till sjöarna & åarna i Nö Skåne