Finjasjön


Finjasjöns Fiskevårdsförening

 

Lite fakta:
Finjasjön är 11 km² med ett medeldjup på 3 m samt djuphålor på 11 och 13 m. Runt sjön finns villabebyggelse, skog och åkermark.

Fiskarter: Gädda, gös, abborre, ål, mört, braxen, sutare, lake, gärs och signalkräftor.

Fisket:
Jag skulle nog våga mig på att benämna Finjasjön som ett gösfiskets Mecka. Mycket gös fångas på s.k. glindring med wobbler och gösarna är ofta stora. Tekniken "vertical jigging" talas det även hett och brett om men det är i skrivande stund inget jag har provat på. Trollingfiske med djuprigg, eller blyförtyngning, är enligt fiskekortet förbjudet men trots det ser man ofta folk som fullständigt skiter i denna regel vilket jag personligen tycker är mycket beklagligt.

Även abborrfisket kan stundom vara mycket bra i sjön där både jag och mina fiskekamrater tagit fina abborrar på i huvudsak jigg. En egen tes är att gäddbeståndet har gått tillbaka en del på grund av "gösexplosionen" i sjön.

Biotopvård i form av trålning av vitfisk förekommer i sjön vilket varit en lyckad satsning.

För att fiska i Finjasjön så är båt, i det närmaste, ett måste. Detta "utnyttjas" av Tormestorps båtklubb (belägen i Björkviken) genom att man inte kan betala rampavgift på annat sätt än genom en årsavgift på nuvarande 175 kr. Jag skrev ett brev för ett tag sedan till dem där jag vädjade om att man skulle kunna få betala engångsavgift men fick ett svar om att Fiskevårdsföreningen för Finjasjön inte var intresserat av att hjälpa till med skötseln utav rampen och att Tormestorps Båtklubb inte klarade av att ta in avgiften på annat sätt rent organisatoriskt. Detta är ju givetvis bara att acceptera men jag tycker likväl att det är tråkigt eftersom jag, och många av mina av fiskekamrater, har trailerbåtar så kan det till slut handla om betydande summor om alla ramper krävde årsavgifter för iläggning.

Tursamt nog så finns det andra ramper runt Finjasjön där man kan peta ner sin trailerbåt. Se PDF här.

 

Tillbaka till sjöarna & åarna i Nö Skåne