Havsöringslokaler i Åhustrakten

Här tänkte jag presentera lite om de lokaler som finns runt Åhus och norrut. Själv blev jag tämligen förvånad när jag för ganska många år sedan började fiska i Åhus av det fanns sten och rev överhuvudtaget i Åhusregionen då jag trodde att kustremsan i stort sett bara bestod av sand. Tji fick jag.
Åhusregionen är tyvärr, enligt mig, väldigt trögt tidigt på säsongen och även om det visst kommer upp blank fisk så tror jag mig veta att Österlen och Sydkusten är överlägsna de allra kallaste månaderna. Dock skall understrykas att när fisket väl kommer igång så kan det vara riktigt bra i denna region. Jag tror mig också våga påstå att flertalet havsöringar från Åhus och norrut ofta har fler prickar än Sydkustöringar och är alldeles förträffligt vackra. Jag vet inte om det är Blekingestammen som "smittar"... eller om det är inbillning....
 

Nedan en satellitbild på Åhusbukten

Klicka för större bild


Revhaken

Revhaken är egentligen det första betydande rev som man kommer om man kör norrut från "Gropahålet" i Yngsjö som är den primära vandringsleden för havsöringen upp i Helgeån. Detta rev funkar på flertalet vindar men som flertalet lokaler i Åhus verkar de ostliga variationerna vara bäst.

Snickarhaken
Snickarhaken är ett ganska stort rev eller kanske rättare sagt, mycket större än vad man kan tro. Jag har nämligen utforskat detta med båt. Man kan givetvis fiska rakt ut i havet men ska absolut inte glömma bort både södra och norra sidan om revet. Man kan gott fiska en bit norrut upp mot fågelskyddsområdet också. Där ligger också en del rev. Pålandsvind rekommenderas.

Södra Karet
Södra Karet är det klart största kustnära revet i Åhusregionen söder om Åhus hamn. Det finns dock ett litet gissel här om man ämnar vada. På försäsongen, när man får vada, så kan det, som jag nämnt ovan, vara ganska klent med fisk i Åhus. När fisket sedan väl börjar komma igång så träder fågelskyddet in för hela S.a Karet och man får inte längre vada. Hmm... Fågelskyddet varar mellan 15/3 - 1/6 om jag inte minns helt fel och om man inte inte önskar slåss med någon hardcore fågelskådare så gör man bäst i att hålla sig därifrån.
Revet funkar mig veterligen på alla vindar där möjligen västan kan vara den som ibland tenderar vara den minst gynnsamma.

Danogips
Ja, lokalen kallas så i folkmun då den ligger bakom företaget som just heter så och är belägen på norra sidan av hamninloppet i Åhus. Denna lokal är väldigt populär dels för sin lättillgänglighet men även för att det varje år tas fina öringar här. Visserligen är fisketrycket mycket större här än på andra håll i Åhus på grund av den lätta åtkomsten och kanske är det en delförklaring till att det kommer upp mycket fisk just här. Vem vet?
Vidare så klarar man sig utan vadarbyxor också. Jag vill dock höja ett varningens finger för fiske här när stenarna på denna lokal är isiga. Det kan sluta illa då den längsgående piren är konstgjord utav en väldig massa stora stenar. Tillika så är där ganska brant lutning ner mot vattnet så var på din vakt annars kan du dratta i och slå dig illa
Vindar från nordost till sydost är bäst här.

Plåtarna (Kräver båt)
Plåtarna är en lokal i rakt ostlig riktning från Danogips en bit ut i havet. Denna kan bara nås från båt. Revet är väldigt grunt uppe på och släntar ganska snabbt ut till klart större djup. Revet ser oerhört hett ut men själv har jag inte tagit något där. Jag har förvisso bara besökt revet ett mycket blygsamt antal gånger.
Vindarnas betydelse här har jag ingen uppfattning om.

Skjutfältet
Om skjutfältet brukar jag skoja med en fiskekompis som den "kanske allra sämsta havsöringslokalen i Sverige". Troligen på grund av att jag aldrig har fått något där. Tyvärr så finns det andra som har det och som också hävdar att lokalen är bra. Viktigt här är att kolla upp när man skjuter på Rinkabyfältet. Detta gör man enklast genom att noggrant läsa Kristianstadbladet eller att söka upp anslagstavlan nere i hamnen i närheten utav Åhus Gästis där skjuttiderna står.
Lokalen funkar bäst på vindar från ost till syd.

Båkören (Kräver båt)
Båkören kräver båt och är belägen utanför skjutfältet och känns lättast igen på det ensmärke som reser sig på revets västra kant. Blåser det mycket från ost till syd så gör man bäst i att hålla sig därifrån då där ligger många bumlingar och att sjön lätt blir grov vid hård vind. Under alla omständigheter så bör man absolut närma sig revet från söder. Revet är stort och här tas varje år riktigt snygga öringar.
Revet är fiskbart och bra på tämligen måttliga vindar från ost till syd.

Fläsket (Kräver båt)
Fläsket kännetecknas av en stensamling rakt utanför Fårabäck. Revet är bra mycket större än vad stensamlingen  anger. Funkar bäst på ostliga till sydliga vindar.

V. Hammaren/ Ö. Hammaren
Området runt Västra och Östra Hammaren kallas Hamrarna. Det är två spetsar som löper ut i sydostlig riktning med en stor vik mellan sig. Mitt emellan spetsarna ligger en stensamling. Från Västra Hammaren löper ett rev ut och runt detta rev är fisket bra. På Östra Hammaren löper ett klart grundare rev utåt havet men också här kan det vara riktigt hett. Ofta tas stor fisk i detta område. Området är känsligt för kraftiga vindar från ost till syd vilket paradoxalt också är de bästa vindarna från platsen så länge det är fiskbart.

Landön
Denna lokal är välkänd i havsöringskretsar och det är väl inte för inte som den är populär. En ypperlig lokal att flugfiska på då där är långgrunt och massor av plats. Sista anhalten innan arkipelagerna börjar lösa av varandra Vindar från syd till ost gäller här.

Naturligtvis finns det flera lokaler mellan alla dessa hållpunkter som jag har angett ovan. Du får helt enkelt gå en lång strandpromenad med ryggsäck, vadare och spö. Du kommer nog att upptäcka att det finns väldigt mycket att fiska på i Åhus med omnejd.

Tillbaka till start