Att bygga ett spöställ
 

Att bygga sig ett spöställ behöver inte vara särskilt svårt. Den konstruktion som jag nedan kommer att beskriva är en ganska enkel historia som endast kräver ett mycket begränsat handlag.

Du kan måttbeställa färdighyvlade brädor i något träslag du gillar. Måtten bestämmer du själv efter hur många spö du ämnar göra din hållare för. Tänk på att de hårdare träslagen som t.ex. ek lätt spricker om du skruvar direkt. Se därför till att alltid förborra innan du skruvar. Det går naturligtvis också att bygga denna konstruktion med träplugg och lim men för den ovane skulle jag rekommendera skruv, möjligen kombinerat med trälim.

Om vi börjar med första bilden så har jag märkt upp detaljerna.

1. I denna planka har jag borrat hål med en 40mm borr träborr. Denna del skall styra spöna när de står i hållaren. Jag har också gjort tappar på sidorna för att kunna fälla in den sedan delade brädan i gavlarna.

2. Denna planka utgör själva stödet som butten ska vila på. Vi kan kalla den bottenbräda.

3. Gavel

4. Gavel

__________________________________________________________________________________________

Nu har jag delat bräda 1 i längsgående riktning. Dessa ingjutningar skall, som sagt, sedan styra spöna när de står i spöhållaren.

I gavlarna har jag skurit ut för tapparna i bräda 1 vilket ger en mer hållfast konstruktion.

__________________________________________________________________________________________

Sedan är det i stort sett bara att skruva ihop spöstället.

Bottenbrädan skall fästas in med ca 45° lutning mot framkant för att därifrån "styra" spöna att ligga i ingjutningarna.

Jag har medvetet markerat konturerna för att du skall se hur monteringen skall se ut. På den översta hålslagna brädan skall du ha hålhalvorna emot dig och på nedre skall hålhalvorna vara ifrån dig.

Tänk på att vara noga när du arbetar.

Detta spöställ kan väggfästas eller vara fristående på golvet efter behag. Själv tycker jag nog att väggfästning är att föredra. Om du tycker att den skisserade beskrivningen har alltför stora brister så kan du maila mig så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig.

Lycka till // Jonne

Copyright © 2006 Jonas Nilsson
All rights reserved

Tillbaka till hjemmelavet