Räkna ut Fultonvärde

Fultonvärdet (konditionsfaktorn) är, vid sidan av blankhet och övrigt utseende på en havsöring, ett mått på vilken kondition fisken är i. D.v.s. ju högre värde desto bättre kondition. Formeln lyder: Fultonvärde = vikt * 100 / längd^3.
Undertecknad har tyvärr ett mycket ledsamt Fultonvärde vad gäller människor, både överviktig och underlång...
 

Räkna ut konditionsfaktorn på din havsöring här:

Vikt (gram)
Längd (cm)
 

Fulton

Copyright © 2009 Spinnstopp.se, Jonas Nilsson
All rights reserved